Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08:00 - 17:00

Cumartesi - Pazar: Kapalı

Tecrübe

15 +

Çalışan Sayısı

12

Anlaşmalı Kurum

243 +

Müşteri Memnuniyeti

99 %

Elektronik Cihaz Sigortası

elektronik cihaz sigortasiElektronik Cihaz Sigortaları, sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Neleri kapsar?

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

 • Hatalı dizayn ve malzemeden,

 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,

 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,

 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Makine Kırılması Sigortası

makine sigortasiMakine hasarları durumunda sigorta, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı makineyi sigortalamaktır.

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp test süreci tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları makine kırılması sigortası ile teminat altına alınır.

BiCare Sigorta’nın sizlere sunduğu makine kırılması sigortası ile ek prim karşılığında makinelerinizi Fiziki infilak, makine temel ve kaidelerinden kaynaklı hasarlar, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu türlü ziya ve hasarlara, karşı güvence altına alırken, sigorta kapsamında meydana gelen ziya ve hasarların ortaya çıkardığı nakliye masrafları, fazla mesai ücretleri gibi beklenmedik maliyetlere karşı da işletmenizi koruma altına alabilirsiniz. Tüm bunların yanında Geniş kasko ek teminatı ile hareketli makinelerinizi çarpma, çarpışma, devrilme gibi türlü risklere karşı teminat altına alabilirsiniz.

Nakliyat Tekne Sigortası

tekne sigortasiHer türlü deniz aracınızın deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlanmaktadır. 

BiCare Sigorta’nın sizlere sunduğu tekne sigortası ile tekneniz yanında makine, tekneye ait botlar, aygıtlar ve donanımları da güvence altına alabilir, türlü deniz risklerine ek olarak, yangın, hırsızlık, doğal afetler, gibi farklı ek teminatlarla güvence kapsamını genişletebilirsiniz.

Nakliyat Emtea Sigortası

nakliyat sigortasiEmtia Nakliyat Sigortası ürünümüz ile sahibi bulunduğunuz malların, çeşitli nakil vasıtaları ile bir yerden diğer bir yere taşınması esnasında oluşabilecek türlü rizikolara karşı güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

Not: Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.

Ticari Paket Sigortası

isyeri sigortasiTicari paket sigortası kapsamında işyerinizin demirbaş ve emtialarınızı güvence altına alıyoruz.

Neden İşyerime sigorta yaptırmalıyım?

İşyerinizden her ayrıldığınızda aklınız orada mı kalıyor? Özveriyle, emeğinizle kurduğunuz, büyüttüğünüz ofisleriniz, fabrikalarınız, dükkanlarınızın her gün karşılaştığı riskler eğer sizi endişelendiriyorsa; Merak etmeyin! Yangın, sel-su baskını, hırsızlık ve daha birçok teminata karşı BiCare Sigorta farkıyla sizleri güvencemiz altına alalım.

Konut Paket Sigortası

konut sigortasiKonut sigortası nedir?

Yaşanabilecek olası felaketlere karşı sigortalı evi; deprem, hırsızlık, yangın, terör ve benzeri kazalara karşı güvence altına alarak bu gibi durumların yaşanması halinde sigorta sahibine maddi güvence sağlar.

Neleri kapsar? 

Yangın, infilak, yıldırım, deprem, sel-su baskını, dahili su, fırtına, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, cam kırılması, kiracı/malik sorumluluk, komşu sorumluluk, kara taşıtları çarpması , yenilenebilir enerji sistemleri ve daha birçok teminatımızla yanınızdayız.

Neden evime "Konut Sigortası" yaptırmalıyım?

Evinizi korumak için türlü etkin önlemler almanız mümkün. Buna karşın alacağınız tüm tedbirler deprem, sel, fırtına, yıldırım gibi doğal felaketler karşısında sınırlı kalmakla birlikte muhtemel bir hasar neticesinde sizleri önemli kayıp zararlarla baş başa bırakacaktır. Güven Sigorta’nın sağladığı konut paket poliçesi ile sigortalılar doğal afetler yanında alevli yangın, dahili su hasarları, araç çarpması gibi ani ve beklenmedik olaylar neticesinde ortaya çıkan maddi kayıp ve zararlardan korunurken tercih şansına sahip oldukları cam kırılması, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz gibi türlü ek teminatlarla sahip oldukları kıymetleri farklı tehlike ve risklere karşı da güvence altına alabilmektedir.

Neler kapsam dışıdır?

 • Poliçe ekinde verilen Yangın Sigortası Genel Şartlarında teminat harici olduğu belirtilen haller

 • Sağlanan poliçe ile teminat kapsamına alınmayan risklerden kaynaklı kayıp ve zararlar

Ürünlerimiz

Yangın Sigortası

Yaşanabilecek olası felaketlere karşı sigortalı evi; deprem, hırsızlık, yangın, terör ve benzeri kazalara karşı...

Motorlu Araç Sigortaları

Zorunlu Trafik Sigortası her araç sahibi tarafından yapılması zorunlu olan trafik sigortasıdır.. Sadece KKTC...

Mühendislik Sigortaları

Makine hasarları durumunda sigorta, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı ...

Sorumluluk Sigortaları

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü...

Nakliyat Sigortaları

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası...

Diğer Ürünler

Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların...

Kasko Sigortası

kaskoKasko sigortasının amacı sigortalıya ait motorlu aracın uğrayabileceği zararları tazmin etmek olup poliçe şartları doğrultusunda aracınızı karşılaşılması muhtemel zararlara karşı güvence altına alır.

Bir motorlu kara taşıtı sigortası olan kasko, sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracının uğrayabileceği zararların karşılanmasını temin eder. Kasko yaptıran araç sahibi, kendisini ve aracını trafikte karşılaşabileceği zararlara karşı güvence altına alır.

Kasko Sigortasının amacı nedir?

Sigorta sahibine ait motorlu aracın uğrayabileceği zararları tazmin etmektir. Kasko, yaptırılması kanunlarla zorunlu tutulan bir sigorta türü değildir. Kasko yaptırıp yaptırmamak araç sahiplerinin tasarrufundadır. Ancak trafikte karşılaşılabilecek muhtemel riskler göz önüne alındığında kasko sigortası, araç ve araç sahipleri için sunduğu teminatlar sayesinde büyük önem arz etmektedir.

Kasko Sigortasını neden yaptırmalıyım?

Trafik sigortası ile kasko arasında yer alan en önemli fark birinin zorunlu diğerinin ise tamamen isteğe bağlı olmasıdır. Bu sebeple, kasko yaptırmadan aracı kullanamamanız gibi bir durum söz konusu değildir.

Zorunlu trafik sigortası, kaza sırasında karşı tarafta oluşabilecek olan zararları karşılar. Kasko ise, sizin kendi aracınız ile ilgili olan hasarları güvence altına alır. Trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödeyebilmeniz için size avantaj sağlar. Kasko ise poliçe sahibi kişinin mağduriyetini ve hasarını karşılar.

Trafik sigortasının sınırları devlet ve kanunlar tarafından belirlenir. Bu sebeple, kazada ortaya gelebilecek maddi ve bedensel zararlar belirli sınırlar çerçevesinde karşılanır.

Trafik sigortasının teminatları limitler tarafından belirlidir. Ancak trafik sigortasının fiyatları serbest tarifeler üzerinden de gerçekleştirilir. En uygun trafik sigortasını araştırarak yaptırmanız bu nedenle son derece önemlidir. Fakat kaskolar için aynı durum söz konusu değildir. Kasko fiyatları poliçede nelerin kapsandığına göre değişkenlik gösterebilir.

Hangi durumlarda kapsam dışı kalmaktadır.

Poliçede aksi belirtilmedikçe sadece KKTC ve Güney Kıbrıs sınırları içerisinde kapsam altındadır.

 1. Mekanik/elektrik kaynaklı hasarlar
 2. Savaş Hali
 3. Bile bile suya sürme
 4. Usul ve füru dahilindekilerin vereceği zararlar
 5. Yarış hali
 6. Güneş yanıkları
 7. Ticari amaçla kullanılması

 

ÜRÜNLERİMİZİhtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta çözümleriyle sizlere güvence sağlıyoruz

Yangın Sigortası

Yaşanabilecek olası felaketlere karşı sigortalı evi; deprem, hırsızlık, yangın, terör ve benzeri kazalara karşı...

Motorlu Araç Sigortaları

Zorunlu Trafik Sigortası her araç sahibi tarafından yapılması zorunlu olan trafik sigortasıdır.. Sadece KKTC...

Mühendislik Sigortaları

Makine hasarları durumunda sigorta, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı ...

Sorumluluk Sigortaları

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü...

Nakliyat Sigortaları

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası...

Diğer Ürünler

Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların...

Müşteri YorumlarıBizim için neler söylendi

Kıbrıs 'ın En Uygun ve Kapsamlı Sigorta İşlemleri

kktc online sigorta

Kıbrıs'ta araçlarınıza en uygun özel araç sigortası yaptırın. Bicare Insurance, her araç modeline göre tasarlanmış, geniş teminat uzatma ve 24 saat yol kenarı ve kaza yardımı ile rekabetçi ve kapsamlı araba sigortası planları sunar. 

Aracınız için Kasko Sigortasını seçin ve sadece sürüşünüzün konforundan başka düşünecek bir şeyiniz kalmasın! Bicare Sigorta her zaman yanınızdadır ve daha siz ihtiyaç duymadan sizinle ilgilenir, çünkü her şeyden önce sizi önemsiyoruz!

Neden Bicare ~ Kıbrıs Sigorta?

Motorlu Taşıt Sigortası, araç sahibi olan veya araç kullanan kişiler için tasarlanmıştır. Sigortalı araçla ilgili kaza, hasar veya hırsızlık durumlarında maddi koruma ve teminat sağlar. Motorlu Araç Sigortası Kıbrıs'ta yasal bir gerekliliktir ve hem araç sahibini hem de yoldaki olası olaylara karışan diğer tarafları korumayı amaçlamaktadır. Mevcut iki kapsamlı paketten birini seçin, Üçüncü Şahıs Sorumluluk, Motorlu Taşıtların Yangını ve Hırsızlığı temel teminatlarına ek olarak, herhangi bir kaza sonucu sigortalı araca gelebilecek her türlü kayıp veya hasar sigortalıya tazmin edilir.

Bize Ulaşın

Adres: Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi No:15 Çağlayan, Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 228 49 49

Telefon: +90 (392) 228 43 43

Hasar İhbar Hattı:

Telefon: +90 548 824 02 47

Telefon: +90 548 826 02 47

Email: [email protected]

Kıbrıs Sigorta Şirketi

KKTC Online Poliçe

Kibris Trafik Sigortasi

Online Poliçe Kıbrıs

Online Sigorta Kıbrıs

Kıbrıs'ta Trafik Sigortası yapmak artık online olarak çok hızlı ve kolay bir şekilde sigortanızı sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.Kıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta